กรมคุมประพฤติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมคุมประพฤติ 968,737.3845,454.0095.3 %5.06,955.522,962.9957.4 %5.0
รวม 968,737 45,454 95.31 % 6,956 2,963 57.40 %