กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 106,800.0535,154.5667.1 %5.05,589.171,748.9368.7 %5.0
รวม 106,800 35,155 67.08 % 5,589 1,749 68.71 %