กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 106,800.0535,878.8966.4 %5.05,589.171,719.3269.2 %5.0
รวม 106,800 35,879 66.41 % 5,589 1,719 69.24 %