กรมบังคับคดี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมบังคับคดี 290,039.25292,000.00-0.7 %0.08,703.335,922.3732.0 %5.0
รวม 290,039 292,000 -0.68 % 8,703 5,922 31.95 %