กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน136,688.899,000.0093.4 %5.05,282.761,315.9175.1 %5.0
สพ.กรุงเทพ ฯ92,495.1734,534.2562.7 %5.01,453.481,264.0713.0 %5.0
รวม 229,184 43,534 81.00 % 6,736 2,580 61.70 %