กรมราชทัณฑ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมราชทัณฑ์ 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ทสญ.ธนบุรี 30,635.610.000.0 %0.0576.40753.75-30.8 %0.0
ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ 546,522.56155,494.0071.5 %5.0541.65768.55-41.9 %0.0
เรือนจำพิเศษธนบุรี 0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง182,572.170.000.0 %0.02,393.41729.1969.5 %5.0
ทัณฑสถานหญิงกลาง0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
เรือนจำกลางคลองเปรม143,192.200.000.0 %0.02,288.630.000.0 %0.0
เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร139,462.8884,880.0039.1 %5.02,806.463,907.64-39.2 %0.0
เรือนจำพิเศษมีนบุรี0.0073,944.000.0 %0.00.00625.660.0 %0.0
รวม 685,985 240,374 0.00 % 6,318 6,159 0.00 %