กรมราชทัณฑ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมราชทัณฑ์ 157,986.72134,924.0014.6 %5.06,483.401,219.3081.2 %5.0
ทสญ.ธนบุรี 30,635.6114,700.0052.0 %5.0576.40753.75-30.8 %0.0
ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ 546,522.56155,494.0071.5 %5.0541.65768.55-41.9 %0.0
เรือนจำพิเศษธนบุรี 131,917.83130,635.001.0 %0.51,985.782,723.50-37.1 %0.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง182,572.175,819.0096.8 %5.02,393.41819.4665.8 %5.0
ทัณฑสถานหญิงกลาง110,468.3682,913.0024.9 %5.01,783.11484.5472.8 %5.0
เรือนจำกลางคลองเปรม143,192.20371,610.00-159.5 %0.02,288.63652.0171.5 %5.0
เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร139,462.8884,880.0039.1 %5.02,806.463,907.64-39.2 %0.0
เรือนจำพิเศษมีนบุรี130,656.6873,944.0043.4 %5.01,441.11625.6656.6 %5.0
รวม 1,573,415 1,054,919 32.95 % 20,300 11,954 41.11 %