กรมสอบสวนคดีพิเศษ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 473,919.91279,411.0041.0 %5.08,909.697,592.3114.8 %5.0
รวม 473,920 279,411 41.04 % 8,910 7,592 14.79 %