สำนักงานกิจการยุติธรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานกิจการยุติธรรม 105,978.9131,840.9870.0 %5.05,004.48906.9581.9 %5.0
รวม 105,979 31,841 69.96 % 5,004 907 81.88 %