สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 53,488.5840,063.2325.1 %5.05,864.322,463.0658.0 %5.0
รวม 53,489 40,063 25.10 % 5,864 2,463 58.00 %