สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส.
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส. 166,317.31111,667.0032.9 %5.07,255.687,334.70-1.1 %0.0
สำนักงาน ป.ป.ส. (บางรัก)4,850.792,696.0044.4 %5.0418.3563.7384.8 %5.0
สำนักงานปปส. (ทุ่งสองห้อง)20,428.8650,000.00-144.8 %0.06,843.093,917.1142.8 %5.0
รวม 191,597 164,363 14.21 % 14,517 11,316 22.05 %