สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน225,508.80198,101.0012.2 %5.06,039.411,230.0079.6 %5.0
รวม 225,509 198,101 12.15 % 6,039 1,230 79.63 %