กรมการจัดหางาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการจัดหางาน610,085.13328,317.8146.2 %5.08,281.233,812.5854.0 %5.0
รวม 610,085 328,318 46.18 % 8,281 3,813 53.96 %