กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน292,930.66148,602.0049.3 %5.06,236.39595.6590.4 %5.0
รวม 292,931 148,602 49.27 % 6,236 596 90.45 %