กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน261,705.47120,000.0054.1 %5.06,458.383,931.7539.1 %5.0
รวม 261,705 120,000 54.15 % 6,458 3,932 39.12 %