สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม343,887.31248,000.0027.9 %5.05,642.321,871.5066.8 %5.0
รวม 343,887 248,000 27.88 % 5,642 1,872 66.83 %