กรมการศาสนา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการศาสนา 96,162.402,566.0097.3 %5.04,954.461,536.7569.0 %5.0
รวม 96,162 2,566 97.33 % 4,954 1,537 68.98 %