กรมศิลปากร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมศิลปากร 118,088.8551,688.0056.2 %5.05,123.301,672.0067.4 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงแสน8,793.971,687.6180.8 %5.0490.31118.4375.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มัชฌิมาวาส5,698.22166.0097.1 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก15,512.838,194.0047.2 %5.0605.17270.0055.4 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพงเพชร10,523.738,341.0020.7 %5.0952.30171.4182.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น15,017.239,244.0038.4 %5.03,412.81143.7095.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม13,693.403,008.8078.0 %5.0486.1384.7182.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา21,118.967,328.0065.3 %5.0669.30490.9826.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชัยนาทมุนี9,274.69851.0090.8 %5.0294.14138.0253.1 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชุมพร9,974.405,600.0043.9 %5.0569.29138.1875.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่14,267.0211,670.0018.2 %5.02,167.67210.7890.3 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ไชยา8,335.141,097.0086.8 %5.01,159.5334.7797.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง13,776.303,617.3273.7 %5.0462.1751.9588.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช10,906.508,544.0021.7 %5.0937.4870.2692.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน14,399.68792.4094.5 %5.0938.200.9599.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า8,368.221,575.0081.2 %5.01,239.53275.5077.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง19,393.2319,859.00-2.4 %0.01,328.65263.8780.1 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี10,508.921,573.0085.0 %5.0246.9048.1680.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร39,482.71110,818.00-180.7 %0.01,354.0877.0094.3 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี32,403.5712,973.2960.0 %5.0952.28671.0629.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์9,218.303,063.0066.8 %5.0272.4343.0484.2 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระพุทธชินราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0718.6235.6895.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พาณิชย์นาวี9,717.395,420.0044.2 %5.0561.41152.6672.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย17,738.643,499.7080.3 %5.0699.33180.5074.2 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มหาวีรวงศ์6,509.10644.0090.1 %5.01,230.1228.5097.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ร้อยเอ็ด11,630.246,132.0047.3 %5.01,987.75148.6092.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี11,607.843,489.0069.9 %5.0408.04171.0058.1 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง16,642.3626,663.00-60.2 %0.02,958.49255.5691.4 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี9,830.001,955.0080.1 %5.0243.299.0096.3 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา 11,977.791,716.8085.7 %5.0367.06173.6752.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สตูล6,812.002,550.8162.6 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์26,232.5220,227.0022.9 %5.02,602.66379.6085.4 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี11,728.4713,620.00-16.1 %0.0443.42134.9269.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์11,766.965,329.7554.7 %5.01,230.23259.6178.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย10,439.103,633.2465.2 %5.0441.451.9599.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป15,459.4823,853.00-54.3 %0.028,717.9485.5099.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อินทร์บุรี8,961.37484.0094.6 %5.0284.04260.388.3 %4.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี11,331.912,946.7874.0 %5.02,620.2488.3596.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง14,322.2210,274.6028.3 %5.0774.79305.0060.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สวรรควรนายก12,034.132,262.8081.2 %5.0856.22153.8082.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชาวนาไทย สุพรรณบุรี8,032.151,833.5577.2 %5.0196.8070.9663.9 %5.0
โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี11,014.9960,100.00-445.6 %0.0550.23133.0075.8 %5.0
โรงละครแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา8,151.667,440.008.7 %4.01,295.531.0099.9 %5.0
หอเกียรติยศ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 217,562.9611,644.80-54.0 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
หอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี พลเอกเปรม ติณสูลานนท์7,773.092,580.0066.8 %5.0709.3335.1395.0 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี8,079.71608.0092.5 %5.05,358.9966.5298.8 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จันทบุรี6,761.633,737.4244.7 %5.0614.8717.1097.2 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช19,764.4257,270.00-189.8 %0.0722.60270.0062.6 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เชียงใหม่6,084.4512,936.96-112.6 %0.0167.641.0099.4 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ตรัง8,423.136,524.0022.5 %5.01,151.78106.9090.7 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ยะลา8,331.411,913.0077.0 %5.0790.69226.4971.4 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ สงขลา7,885.452,700.0065.8 %5.0646.0851.6192.0 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พะเยา7,381.70952.0087.1 %5.0305.0417.6794.2 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร อุบลราชธานี6,051.042,107.0565.2 %5.09,459.2810.5099.9 %5.0
หอสมุดแห่งชาติกาญจนาภิเษก สงขลา 3,014.891,284.0057.4 %5.056,559.31276.8399.5 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเขตลาดกระบัง เฉลิมพระเกียรติ7,120.591,000.0086.0 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
หอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ 4,320.113,607.2016.5 %5.018,648.81118.4599.4 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.9 นครราชสีมา7,519.963,387.1955.0 %5.03,054.1985.5097.2 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตรัง2,354.525,291.00-124.7 %0.017,096.7142.1199.8 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นครพนม4,799.553,142.0034.5 %5.019,178.5599.3999.5 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สงขลา2,828.701,760.0037.8 %5.08,694.6025.2199.7 %5.0
หอสมุดแห่งชาติชลบุรี 7,938.76973.0887.7 %5.0386.9820.0994.8 %5.0
หอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช3,304.413,601.01-9.0 %0.034,556.3934.3799.9 %5.0
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก กาญจนบุรี9,239.096,243.0032.4 %5.01,252.44122.1390.2 %5.0
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี4,352.948,240.00-89.3 %0.023,432.41161.0899.3 %5.0
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่5,405.9610,209.31-88.9 %0.0622.571.0099.8 %5.0
รวม 816,995 627,477 23.20 % 276,259 9,793 96.46 %