กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม286,665.4448,000.0083.3 %5.017,973.901,620.1591.0 %5.0
รวม 286,665 48,000 83.26 % 17,974 1,620 90.99 %