กรมวิทยาศาสตร์บริการ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมวิทยาศาสตร์บริการ198,511.81384,136.00-93.5 %0.06,721.023,107.5353.8 %5.0
รวม 198,512 384,136 -93.51 % 6,721 3,108 53.76 %