สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ132,697.67152,000.00-14.5 %0.05,783.02625.8289.2 %5.0
รวม 132,698 152,000 -14.55 % 5,783 626 89.18 %