สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี132,311.09110,558.0016.4 %5.05,983.131,374.6077.0 %5.0
รวม 132,311 110,558 16.44 % 5,983 1,375 77.03 %