สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ204,661.31315,123.00-54.0 %0.08,584.52537.5093.7 %5.0
รวม 204,661 315,123 -53.97 % 8,585 538 93.74 %