สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา96,885.4940,000.0058.7 %5.05,229.60510.8090.2 %5.0
รวม 96,885 40,000 58.71 % 5,230 511 90.23 %