สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา162,488.08367,000.00-125.9 %0.06,280.161,770.3171.8 %5.0
รวม 162,488 367,000 -125.86 % 6,280 1,770 71.81 %