สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา195,371.08209,452.00-7.2 %0.03,280.162,790.9714.9 %5.0
รวม 195,371 209,452 -7.21 % 3,280 2,791 14.91 %