สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม340,239.91327,162.003.8 %1.510,541.819,194.1012.8 %5.0
รวม 340,240 327,162 3.84 % 10,542 9,194 12.78 %