กองบัญชาการกองทัพไทย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กองบัญชาการกองทัพไทย 3,618,777.803,384,142.006.5 %3.070,852.0859,136.7016.5 %5.0
รวม 3,618,778 3,384,142 6.48 % 70,852 59,137 16.53 %