กองบัญชาการกองทัพไทย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กองบัญชาการกองทัพไทย 3,812,128.003,421,451.8010.2 %5.070,802.0659,136.7016.5 %5.0
รวม 3,812,128 3,421,452 10.25 % 70,802 59,137 16.48 %