กองทัพเรือ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กองทัพเรือ0.0017,900,564.000.0 %0.00.00251,505.410.0 %0.0
รวม 0 0 0.00 % 0 0 0.00 %