กองทัพอากาศ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กองทัพอากาศ5,809,036.505,384,668.007.3 %3.585,588.0669,543.3818.7 %5.0
รวม 5,809,037 5,384,668 7.31 % 85,588 69,543 18.75 %