สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข1,125,193.10554,690.0050.7 %5.08,737.726,062.1730.6 %5.0
รวม 1,125,193 554,690 50.70 % 8,738 6,062 30.62 %