กรมควบคุมโรค
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมควบคุมโรค 265,100.78176,950.0033.3 %5.012,248.975,850.2152.2 %5.0
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง15,316.1328,484.00-86.0 %0.03,526.91244.3193.1 %5.0
รวม 280,417 205,434 26.74 % 15,776 6,095 61.37 %