สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ193,767.36246,996.80-27.5 %0.07,802.858,905.26-14.1 %0.0
รวม 193,767 246,997 -27.47 % 7,803 8,905 -14.13 %