สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ193,767.36246,996.80-27.5 %0.07,802.854,938.7536.7 %5.0
รวม 193,767 246,997 -27.47 % 7,803 4,939 36.71 %