สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง167,051.23116,308.0030.4 %5.06,414.61717.4088.8 %5.0
รวม 167,051 116,308 30.38 % 6,415 717 88.82 %