สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง94,074.68243,308.00-158.6 %0.05,611.06168.1397.0 %5.0
รวม 94,075 243,308 -158.63 % 5,611 168 97.00 %