กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์833,256.001,076,480.00-29.2 %0.07,982.402,419.8269.7 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย12,475.4612,790.36-2.5 %0.012,622.16327.3097.4 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต25,288.7411,697.3853.7 %5.01,021.86633.0738.0 %5.0
รวม 871,020 1,100,968 -26.40 % 21,626 3,380 84.37 %