กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์842,484.751,059,635.00-25.8 %0.07,982.402,458.7769.2 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย32,110.1912,790.3660.2 %5.012,622.16327.3097.4 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต25,288.7411,697.3853.7 %5.01,021.86633.0738.0 %5.0
รวม 899,884 1,084,123 -20.47 % 21,626 3,419 84.19 %