กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 246,393.50227,065.027.8 %3.57,011.802,169.0169.1 %5.0
รวม 246,394 227,065 7.84 % 7,012 2,169 69.07 %