กรมอนามัย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมอนามัย 215,230.97166,000.0022.9 %5.07,881.023,987.8049.4 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 13 กรุงเทพฯ56,836.3846,000.0019.1 %5.0445.82743.33-66.7 %0.0
รวม 272,067 212,000 22.08 % 8,327 4,731 43.18 %