กรมอนามัย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมอนามัย 214,586.70166,000.0022.6 %5.07,881.023,987.8049.4 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 13 กรุงเทพฯ0.0046,000.000.0 %0.50.00743.330.0 %0.5
รวม 214,587 166,000 0.00 % 7,881 3,988 0.00 %