สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา209,836.92195,500.006.8 %3.08,987.864,863.1845.9 %5.0
รวม 209,837 195,500 6.83 % 8,988 4,863 45.89 %