สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม146,691.88114,458.0022.0 %5.05,404.701,822.0366.3 %5.0
รวม 146,692 114,458 21.97 % 5,405 1,822 66.29 %