กรมโรงงานอุตสาหกรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 145,527.27135,779.006.7 %3.06,842.963,025.0255.8 %5.0
รวม 145,527 135,779 6.70 % 6,843 3,025 55.79 %