กรมโรงงานอุตสาหกรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 150,051.63135,779.009.5 %4.56,842.963,025.0255.8 %5.0
รวม 150,052 135,779 9.51 % 6,843 3,025 55.79 %