กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 103,626.0390,000.0013.1 %5.05,682.97792.0886.1 %5.0
รวม 103,626 90,000 13.15 % 5,683 792 86.06 %