สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 115,897.32127,400.00-9.9 %0.05,792.40886.4784.7 %5.0
รวม 115,897 127,400 -9.92 % 5,792 886 84.70 %