กรมธนารักษ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมธนารักษ์181,752.9299,182.5445.4 %5.08,765.86992.1188.7 %5.0
สำนักกษาปณ์54,939.0344,338.0019.3 %5.014,217.311,492.6389.5 %5.0
สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน11,051.099,655.0012.6 %5.03,184.64591.0481.4 %5.0
สำนักบริหารเงินตรา11,024.915,780.0047.6 %5.03,269.92914.8372.0 %5.0
สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน12,847.1812,000.006.6 %3.06,241.08291.3195.3 %5.0
รวม 271,615 170,956 37.06 % 35,679 4,282 88.00 %