กรมธนารักษ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมธนารักษ์181,752.92185,805.00-2.2 %0.08,765.86992.1188.7 %5.0
สำนักกษาปณ์54,939.0344,338.0019.3 %5.014,217.311,492.6389.5 %5.0
สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน11,051.099,655.0012.6 %5.03,184.64591.0481.4 %5.0
สำนักบริหารเงินตรา11,024.915,780.0047.6 %5.03,269.92914.8372.0 %5.0
สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน9,937.6512,000.00-20.8 %0.05,632.57291.3194.8 %5.0
รวม 268,706 257,578 4.14 % 35,070 4,282 87.79 %