สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ330,260.00289,616.0012.3 %5.07,205.664,548.9336.9 %5.0
รวม 330,260 289,616 12.31 % 7,206 4,549 36.87 %