ราชบัณฑิตยสถาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
ราชบัณฑิตยสถาน94,479.2229,000.0069.3 %5.04,782.49109.8397.7 %5.0
รวม 94,479 29,000 69.31 % 4,782 110 97.70 %