สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน133,588.95224,504.00-68.1 %0.06,724.151,998.9270.3 %5.0
รวม 133,589 224,504 -68.06 % 6,724 1,999 70.27 %