กรมบัญชีกลาง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมบัญชีกลาง270,643.91382,000.00-41.1 %0.010,175.99611.7894.0 %5.0
รวม 270,644 382,000 -41.14 % 10,176 612 93.99 %