กรมสรรพากร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสรรพากร 410,775.28903,280.00-119.9 %0.013,433.983,658.3572.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.06,815.89465.1593.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 220,859.8022,785.00-9.2 %0.05,185.51624.5088.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 340,250.9143,881.00-9.0 %0.07,316.34780.0889.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 112,994.2510,801.0016.9 %5.02,652.80127.7995.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1022,249.6839,200.00-76.2 %0.05,150.09454.0091.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1119,371.0236,840.00-90.2 %0.02,769.11266.0090.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1217,543.2524,650.00-40.5 %0.03,005.30298.0090.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1317,504.9933,526.00-91.5 %0.02,981.16373.6087.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1414,628.7128,000.00-91.4 %0.03,627.46368.5089.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 15 18,317.5222,336.00-21.9 %0.04,065.62452.0088.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1613,130.4410,773.0018.0 %5.02,672.69524.0080.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1715,089.6014,047.006.9 %3.02,832.00433.0084.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1824,417.5732,000.00-31.1 %0.03,292.47348.0089.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1922,126.0035,452.00-60.2 %0.03,915.33604.0084.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 226,492.9037,456.00-41.4 %0.03,582.50387.3289.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2014,851.7618,474.00-24.4 %0.02,699.25394.7785.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2122,140.9351,000.00-130.3 %0.04,563.70871.8380.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2220,845.7229,734.00-42.6 %0.05,581.70498.0791.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2336,311.2119,846.0045.3 %5.03,444.24555.7583.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2448,610.8325,833.0046.9 %5.04,766.42395.5091.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2524,559.6823,774.003.2 %1.54,317.41678.1084.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2618,143.6914,103.0022.3 %5.04,699.21564.0088.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2730,736.6927,759.009.7 %4.53,892.27836.0078.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2835,703.4537,000.00-3.6 %0.04,074.69670.5683.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2961,086.9319,486.0068.1 %5.02,539.13447.0882.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 339,176.6531,000.0020.9 %5.012,372.17609.9995.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3023,137.7917,854.0022.8 %5.03,614.70515.3285.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 422,515.9135,010.00-55.5 %0.04,101.04227.6194.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 518,987.8133,185.00-74.8 %0.03,585.87171.0095.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 624,441.3641,035.00-67.9 %0.03,385.02178.5094.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 727,349.0621,732.0020.5 %5.04,320.95639.2585.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 832,039.7228,295.0011.7 %5.04,986.54616.0087.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 921,990.9019,000.0013.6 %5.03,701.50450.0087.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองเตย 17,126.664,597.0035.5 %5.0387.7666.5082.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองเตย 213,387.568,635.0035.5 %5.0428.1085.5080.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองสาน13,249.683,696.0072.1 %5.0397.6836.2790.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมทอง7,786.733,442.0055.8 %5.0425.5176.0082.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดินแดง8,977.085,399.0039.9 %5.0474.11152.0067.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดุสิตไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0393.6070.1982.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตลิ่งชัน12,992.985,383.0058.6 %5.0549.62114.0079.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธนบุรี 19,749.535,356.0045.1 %5.0350.1478.3577.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธนบุรี 29,009.032,888.0067.9 %5.0381.7458.0384.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกอกน้อย8,949.606,194.0030.8 %5.0444.1070.6784.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกอกใหญ่7,830.395,334.0031.9 %5.0370.3270.4081.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกะปิ8,469.426,804.0019.7 %5.0606.78167.4972.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางขุนเทียน11,856.657,830.0034.0 %5.0678.2376.0088.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเขน11,614.117,227.0037.8 %5.0492.2335.6592.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคอแหลม10,051.162,381.0076.3 %5.0488.3942.7591.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีสาขาบางแค10,595.502,800.0073.6 %5.0421.3595.0077.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางซื่อ9,444.218,983.004.9 %2.0433.0238.0091.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางนา8,193.606,190.0024.5 %5.0472.7376.0083.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางพลัด11,280.774,357.0061.4 %5.0413.04114.0072.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางรัก 17,164.185,216.0027.2 %5.0367.9175.1379.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางรัก 28,112.316,006.0026.0 %5.0442.3737.6091.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางรัก 311,884.742,320.0080.5 %5.0501.1255.4888.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงกุ่ม14,031.734,689.4066.6 %5.0511.42114.0077.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมวัน 16,762.121,203.0082.2 %5.0552.7598.9482.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมวัน 26,226.035,446.0012.5 %5.0663.5549.4092.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประเวศ13,310.151,973.0085.2 %5.0535.0438.0092.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป้อมปราบศัตรูพ่าย 18,195.513,248.0060.4 %5.0416.3771.3382.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป้อมปราบศัตรูพ่าย 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0384.1644.0888.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพญาไทไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0392.921.0099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระโขนง10,353.527,024.0032.2 %5.0376.5295.0074.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระนคร 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0310.58114.0063.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระนคร 210,720.385,124.0052.2 %5.0368.5063.1182.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภาษีเจริญ19,668.721,758.0091.1 %5.0378.4838.0090.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามีนบุรี8,064.274,824.0040.2 %5.0452.1995.0079.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายานนาวาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0434.9568.4084.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราชเทวี 111,518.736,069.0047.3 %5.0331.100.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราชเทวี 25,222.322,040.0060.9 %5.0311.8654.2382.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราษฏร์บูรณะไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0446.0985.3180.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดกระบัง7,206.669,709.00-34.7 %0.01,792.6395.0094.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดพร้าว7,713.893,655.0052.6 %5.0475.40141.9970.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังทองหลาง12,082.086,251.0048.3 %5.0537.72152.0071.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัฒนา8,121.556,827.0015.9 %5.0450.2334.5992.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวนหลวง8,309.975,389.0035.2 %5.0439.5076.0082.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสัมพันธวงศ์8,760.554,885.0044.2 %5.0328.080.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสาทร9,472.935,137.0045.8 %5.0620.9338.0093.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแขม13,967.802,800.0080.0 %5.0516.97190.0063.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองจอก7,475.372,758.0063.1 %5.0422.71142.5066.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหลักสี่8,771.025,754.0034.4 %5.0601.72114.0081.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยขวาง 110,177.784,879.0052.1 %5.0469.0076.0083.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยขวาง 211,730.699,122.0022.2 %5.0294.7076.0074.2 %5.0
รวม 1,653,972 2,010,749 -21.57 % 177,680 23,342 86.86 %