สำนักงบประมาณ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงบประมาณ345,886.50270,782.0021.7 %5.08,722.093,018.0065.4 %5.0
รวม 345,887 270,782 21.71 % 8,722 3,018 65.40 %