สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ155,248.3397,954.6036.9 %5.05,626.691,330.4376.4 %5.0
รวม 155,248 97,955 36.90 % 5,627 1,330 76.36 %