กรมสรรพสามิต
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสรรพสามิต165,721.83384,000.00-131.7 %0.08,346.899,953.46-19.2 %0.0
รวม 165,722 384,000 -131.71 % 8,347 9,953 -19.25 %