สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ286,816.13664,713.00-131.8 %0.08,987.862,429.5073.0 %5.0
รวม 286,816 664,713 -131.76 % 8,988 2,430 72.97 %